Voortgang modernisering NV-recht

Voortgang modernisering NV-recht

Voortgang modernisering NV-recht 1920 1000 Caspar van der Winden

Kamerbrief over voortgang modernisering ondernemingsrecht

Op 24 januari 2023 informeerde de Minister voor Rechtsbescherming de Tweede Kamer over de vorderingen van de expertgroep voor de modernisering van het NV-recht, die hij in juli 2022 had aangesteld. De taak van de expertgroep is om te adviseren over het wegnemen van knelpunten in het recht voor naamloze vennootschappen (NV’s) en om voorstellen te doen voor verbeteringen in wetgeving voor rechtspersonen. De expertgroep bestaat uit experts op het terrein van het NV-recht, afkomstig uit de wetenschap en praktijk. Zij werken samen om oplossingen voor geconstateerde knelpunten en ideeën voor verdere verbetering van het ondernemersrecht in kaart te brengen.

Loyaliteitsaandelen

De Minister presenteerde ook het eerste deeladvies van de groep over loyaliteitsaandelen. Adviezen over andere onderwerpen welke betrekking hebben op de modernisering van het NV-recht zoals de verhouding tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vennootschappen, bestuurdersbeloningen bij fusies en overnames, en variabel stem- en winstrecht, zullen later volgen.

Volgens het eerste deeladvies is er geen of onvoldoende noodzaak voor wettelijke regelingen om loyaliteitsaandelen te bevorderen. Een vennootschap kan op basis van het huidige recht al een loyaliteitsregeling hebben, dus er is geen reden om de wet aan te passen. Na onderzoek en praktijkervaringen constateert de expertgroep dat wettelijke regelingen voor loyaliteitsaandelen niet bijdragen aan aandeelhoudersgedrag gericht op lange termijn waardecreatie en het duurzame succes van de vennootschap. Loyaliteitsstemrecht wordt volgens de expertgroep voornamelijk gebruikt door aandeelhouders die al controlerende stemrechten hebben.

Vervolg modernisering NV-recht

In een later advies zal de expertgroep bekijken of begrenzingen voor loyaliteitsaandelen of andere vormen van meervoudig stemrecht nodig zijn.

Bekijk de brief van de Minister en het bijbehorende advies (met achtergrondinformatie) van de expertgroep hier.