Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie 1920 1000 Caspar van der Winden

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft vandaag (14 maart 2023) het wetsvoorstel “Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie” aangenomen.

Turboliquidatie

De wet heeft als doel om de versnelde ontbinding van een rechtspersoon, zoals een NV, BV of stichting, te reguleren wanneer deze geen activa meer heeft. Dit wordt ook wel een turboliquidatie genoemd. Er bestaan zorgen over deze praktijk, vooral wanneer een rechtspersoon nog schulden heeft en schuldeisers hierdoor moeilijkheden ondervinden om juridische stappen te ondernemen.

Deponeren financiële verantwoording

Om het vertrouwen in de turboliquidatie te verbeteren, bevat het wetsvoorstel een verplichting voor het bestuur om financiële verantwoording af te leggen en deze openbaar te maken door middel van deponering bij het handelsregister. Schuldeisers moeten hiervan op de hoogte worden gesteld en hebben het recht om inzage te krijgen in de administratie van de ontbonden rechtspersoon als er vermoedens zijn dat de verantwoordingsverplichting niet is nageleefd.

Bestuursverbod

Daarnaast maakt het wetsvoorstel het mogelijk om bestuurders langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen als er sprake is van niet-naleving van de deponeringsverplichting, doelbewuste benadeling van schuldeisers in aanloop naar de ontbinding, of herhaaldelijke betrokkenheid bij een ontbinding zonder baten of faillissement waarvoor hen een persoonlijk verwijt treft.

De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.