Implementatiewet

Wetsvoorstel UBO-register voor FGR’s en trusts

Wetsvoorstel UBO-register voor FGR’s en trusts

Wetsvoorstel UBO-register voor FGR’s en trusts 1920 1000 Corpvision

Onlangs heeft Eerste Kamer de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies’ aangenomen. De implementatiewet regelt de invoering van een UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies zoals een fonds voor gemene rekening (FGR). Aangezien het UBO-register voor andere rechtsvormen reeds is ingesteld, is er binnenkort niet meer aan een UBO-registratieverplichting te ontkomen. Het is de verwachting dat het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies, dat beheerd zal worden door de Kamer van Koophandel, later dit jaar in werking zal treden.

De trust komt in Nederland nauwelijks voor, echter veel beleggingsfondsen worden gestructureerd als FGR. Met name voor betrokkenen bij zo’n fonds/FGR heeft het nieuwe UBO-register gevolgen. Na inwerkingtreding van het UBO-register zal de beheerder van een fonds de relevante gegevens binnen drie maanden moeten aanleveren bij de Kamer van Koophandel. Naast enkele relevante gegevens over de FGR (naam, datum/plaats van oprichting, doel) zullen dit de personen zijn die als UBO worden aangemerkt: de beheerder van het fonds, de bewaarentiteit van het fonds en alle participanten in het fonds met een belang van ten minste 3%. Aangezien alleen natuurlijke personen kunnen kwalificeren als UBO zal dit betekenen dat de UBO’s (of pseudo-UBO’s) van de beheerder en bewaarentiteit moeten worden ingeschreven.