Melden van schade aan verzekeraar: een cruciale verantwoordelijkheid voor bestuurders

Melden van schade aan verzekeraar: een cruciale verantwoordelijkheid voor bestuurders

Melden van schade aan verzekeraar: een cruciale verantwoordelijkheid voor bestuurders 2560 1707 Caspar van der Winden

Het belang van het melden van schade aan de verzekeraar door de werkgever

Ongelukken kunnen overal gebeuren, ook op de werkvloer. Bestuurders zijn meestal verantwoordelijk voor het afhandelen van ongevallen die op hun terrein gebeuren, en het is om deze reden dat de meeste bedrijven een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Het is echter cruciaal om te begrijpen hoe belangrijk het is om elke schade aan de verzekeraar te melden, aangezien het niet doen hiervan verstrekkende gevolgen kan hebben.

Een Verhelderende Rechtszaak

Onlangs benadrukte een rechtszaak in Nederland (Rechtbank Overijssel 8 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:887) dit. Een werknemer van een bouwbedrijf liep eind 2014 ernstig rugletsel op tijdens zijn werk. Ondanks dat het bedrijf een aansprakelijkheidsverzekering had, meldde de werkgever het ongeval niet aan hun verzekeraar.

Toen het bedrijf in financiële problemen kwam en failliet werd verklaard, verviel de dekking van de verzekeringspolis door niet-betaling van premies, waardoor de gewonde werknemer zonder claim achterbleef. Aangezien de werknemer niet meer bij het failliete bedrijf terecht kon heeft hij de bestuurder van zijn voormalig werkgever persoonlijke aansprakelijk gesteld voor zijn schade. In de procedure stond vervolgens de vraag centraal of de voormalige bestuurder aansprakelijk was voor de schade die de werknemer had geleden als gevolg van een bedrijfsongeval in 2014. Van belang was of de voormalige bestuurder een ernstig persoonlijk verwijt kon worden gemaakt vanwege het niet melden van de schade bij de verzekeraar. De rechtbank beantwoordde deze vraag bevestigend waardoor de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. Deze ongelukkige gebeurtenis onderstreept de noodzaak voor bestuurders om werkongevallen snel en adequaat aan verzekeraars te melden.

Waarom schade melden?

Er zijn verschillende redenen waarom het melden van schade aan de verzekeraar cruciaal is:

  1. Goedkeuring van de claim: Voor goedkeuring van een verzekeringsclaim moet deze binnen de polisperiode worden gemeld. Als een claim na de polisperiode wordt gedaan, kan de verzekeraar de claim weigeren, waardoor de partij met schade zonder vergoeding blijft.
  2. Juridische implicaties: Zoals gezien in bovenstaand geval, kan het niet melden juridische gevolgen hebben. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder van het failliete bedrijf persoonlijk aansprakelijk kon worden gesteld voor de schade van de werknemer omdat hij het ongeval niet aan de verzekeraar had gemeld ondanks meerdere verzoeken.
  3. Risicobeheer: Het melden van schade helpt bij risicobeheer. Het stelt bedrijven in staat om de oorzaken van ongevallen te analyseren en strategieën te ontwikkelen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.
  4. Vertrouwen behouden: Tot slot helpt het tijdig melden van schade om het vertrouwen tussen de verzekeraar en de verzekerde te behouden. Het niet melden van schade kan deze relatie belasten en kan leiden tot verhoogde premies of het niet verlengen van de polis.

Kortom, het belang van het melden van schade aan de verzekeraar kan niet genoeg worden benadrukt. Directeuren hebben de plicht om werkongevallen snel aan hun verzekeraar te melden. Dit is niet alleen cruciaal voor de goedkeuring van claims en risicobeheer, maar helpt ook om het vertrouwen met de verzekeraar te behouden en kan juridische implicaties voorkomen, zoals aangetoond door de rechtszaak in Overijssel. Het is een simpele handeling die een hoop problemen in de toekomst kan besparen.